Д-р Марияна Сирачева на КОНГРЕС в Италия - 19-21 октомври 2023г

КОНГРЕСНА ПРОГРАМА - Естетични въстановявания и имплантология - Комплексен подход

19.10.3023г Курс с пациент на живо. Естетика – Адхезия – Минимална инвазивност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мултидисциплинарни възстановително-протетични процедури

На курса беше представен лечебен план за решаване на естетичен проблем Всички фази – от подготовката до отпечатъка, от създаването на провизорите до циментирането, анализирани и описани стъпка по стъпка с видеозапис и коментар на живо. Възможностите, предлагани от новите безметални материали, бяха анализирани  и описани както от гледна точка на клинициста, така и от лабораторията и техниката по отношение на адхезивното възстановяване.

ЛЕКТОРИ:

Dr. Andrea Savi,                                                                                                                                                        

Prof. Dr. Lorenzo Breschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  На живо от практиката. Представяне на случай и план за лечение.

Prof. Dr. Lorenzo Breschi: Адхезивна фиксация. Част 1

Prof. Dr. Lorenzo Breschi: Адхезивна фиксация. Част 2

Mdt. Vincenzo Castellano

 

20.10.2023. Аналогов ограничен – Цифров неограничен?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Дигитална и/или аналогова дентална медицина и зъботехника. Състоянието днес!

Peter Asselmann и Dr. Stefano Almini (IT)

Mdt. Enrico Steger (IT):
Цифровият работен процес за всички видове възстановявания. Поглед към последните иновации в диагностиката и софтуерната автоматизация

Prof. Dr. Daniel Edelhoff – Mdt. Otto Prandner (DE)
Изследване на границите – Нови концепции в рехабилитацията на сложни случаи от аналогови към цифрови

Dr. J.M. Reuss- Mdt. Luc Rutten, Mdt. Patrick Rutten (BE)
Дигиталната пътна карта в имплантологията

Dr. Alessio Casucci – Mdt. Carlo Borromeo (IT)
Лечение на обеззъбен пациент въз основа на целесъобразност: сравняване на аналогови и цифрови решения

Prof. Dr. Loris Prosper – Mdt. Claudio Nannini – Mdt. Luigi Maddaluno (IT)
Аналогово и дигитално протезиране. Избор според клиничните и технически нужди

Dr. Marco Valenti (IT)
Цифровизация и цирконий в протезирането: оптимизиране на работния процес

Dr. Manrique Fonseca – Mdt. Alexander Bassermann (CH)
Най-съвременни възстановявания с цирконий: Концепции, дизайн на усмивката, цифров работен процес и производство

21.10.2023. Светлините и сенките в дигиталната ера.
Критичен анализ на клинични и технически стъпки при използването на нови материали. Правилно ли е да считаме металокерамиката за референтен стандарт? Ползва ли се биологичният аспект от дигитализацията?

Dr. Ignazio Loi – Mdt. Antonello Di Felice (IT)
BOPT (Биологично ориентирана техника за препарация) и дигиталният свят