Протетична дентална медицина

Протетичната стоматология е дял на денталната медицина занимаващ се с възстановяването на функцията и естетиката на съзъбието. Загубата на зъби води не само до промяна в самочуствието на пациента, но когато не се лекува, може да доведе  до хранителни и системни заболявания. За щастие съвременната стоматология разполага с множество методи за възстановяване, които се разделят на два големи дяла:

Неснемаеми конструкции(корони и мостове) и Снемаеми конструкции (подвижни частични или цели протези).

Целта на това лечение е възвръщането на цялостното благосъстояние на съзъбието. Вашият стоматолог може да ви препоръча най-подходящият за вас метод за възстановяване. Съвременната стоматология позволява постигането на максимална функция и естетика без компромис в комфорта на пациента.

Повече информация:

- Зъбни корони

- Мостове

- Частични протези

- Тотални протези