Хомеопатия в денталната медицина

Прилагайки хомеопатия в лечението на денталните заболявания, сме щастливи, че можем да използваме тази „нежна медицина” като напълно безвреден метод. Бащата на хомеопатията д-р Самуел Ханеман  в „Органон на лечебното изкуство”, пише: „Най-висшият идеал на лекуването е бързото, мекото и трайно възстановяване на здравето или премахването и унищожаването на болестта в нейната цялост по най-краткия, най-надеждния и най-безвредния начин, на основата на лесно разбираеми принципи.”

Хомеопатичните лекарства регулират обменните и защитни процеси в човешкия организъм, като по този начин повишават неспецифичната му резистентност към различни външни и вътрешни увреждащи фактори. Прилага се при остри и хронични заболявания.

Понятието „хомеопатия” идва от гръцките думи omnio (еднакъв) и pathos (болест, страдание). Процесът на лечение се основава на два принципа:

1. Подобните се лекуват с подобни – той може да се формулира така: Всяка фармакологична единица активна субстанция, която в измерима доза предизвиква болестни симптоми в здравия човек, може в малка доза да премахне същите симптоми у болния.

2. Принцип на минималната доза. Съгласно този принцип, при хомеопатичното лечение се повлиява с най-малката възможна доза от лекарството. Установено е, че дори безкрайно малка доза предизвиква оздравителен ефект, ако е налице подобие между симптомите у болния и симптомите, които лекарството предизвиква у здрав човек.

Хомеопатията е система за лечение, използваща средства от растителен, минерален или животински произход, в ниско или ултрамолекулярно разреждане.

Хомеопатията в денталната медицина не е заместител на клиничните манипулации, а е допълнение към конвенционалната терапия. Тя спомага пациента да бъде спокоен и уверен в кабинета, манипулациите да преминат без болка и усложнения, както и за по-бърз оздравителен период след тях.

В европейските държави и в България обучението по хомеопатия протича като следдипломно обучение за лекари към Медицинските Университети.

Хомеопатията се прилага при остри и хронични заболявания.

При остри състояния може да се постигне изключително бърз лечебен ефект. Когато се касае за хронично заболяване са необходими повече време и упоритост. Опитният лекар може да прецени докъде са възможностите на хомеопатията и кога е необходимо да се включи и конвенционално лечение. При тежки и животозастрашаващи заболявания тя е само допълнение към терапията.

Хомеопатията е метод на лечение, който е абсолютно съвместим с всички други методи на лечение.

Както в конвенционалната медицина, така и в хомеопатията има симптоматични медикаменти, но също такива, които въздействат на отключващите фактори, както и на механизма на възникване на заболяването.

Отчитайки терена на пациента, неговите минали заболявания, начина по който той боледува, с хомеопатията се постига изключително индивидуален подход, което е от особено значение при хроничните заболявания.

Хомеопатията е ефикасна и като профилактичен лечебен метод.

Хомеопатията като безопасен метод се прилага при бременни, бебета и малки деца.

Най-голямото предимство на хомеопатичното лечение е, че хомеопатичните лекарства нямат странични токсични ефекти. Понеже смисълът на хомеопатичното лечение е стимулиране на естествените защитни механизми на организма, след като заболяването премине, не се налага провеждане на продължително (поддържащо) лечение.

Приложение на  хомеопатията в съвременната  дентална медицина:

 • за профилактика на кариес
 • преди и след кореново лечение, при пулпити и при периодонтити
 • при абсцеси
 • преди и след почистване на зъбен камък
 • при болки от зъбен произход
 • преди и след екстракция /вадене /на зъб
 • преди и след хирургични интервенции в устната кухина
 • при лечение на  пародонтит
 • при невралгии и неврити на троичния нерв
 • при тревожност, свързана с посещение при зъболекаря
 • при паническа атака
 • при гадене преди и по време на манипулации
 • при херпес
 • при гъбични инфекции в устната кухина
 • при афозен стоматит, гингивит
 • при травми в лицево-челюстната област, при фрактури
 • при алергични заболявания преди и след манипулациите
 • при никнещи зъбки у децата
 • за повишаване на имунната защита при хроничните заболявания в лицево-челюстната област.
 • красота с хомеопатия