Статия във вестник DentalTribune - "Безнадеждните" клинични случаи - Възможностите на микроскопската ендодонтия и биокерамичните материали

“Безнадеждните“ клинични случаи - Възможностите на микроскопската ендодонтия и биокерамичните материали