Д-р Сирачева посети последния семинар от двугодишното обучение по хомеопатия в Медицинския Университет София

На 25 и 26 Март 2017г. д-р Сирачева посети последния семинар от двугодишното обучение по хомеопатия в Медицинския Университет в София - като част от следдипломно обучение по хомеопатия.