Д-р Сирачева защити успешно знанията си по Клинична хомеопатия в Медицински Университет - София

Д-р Сирачева защити успешно знанията си по Клинична хомеопатия в Медицински Университет - София след двегодишното си обучение в Университета.
Официалното връчване на дипломите -в Несебър в края на май.