Д-р Сирачева на обучение за Високоенергиен лазер

На 17.02.2018 д-р Сирачева посети обучение за работа с Високоенергиен Лазер в гр. Пловдив