Други конкреси и симпозиуми

Курсове -други: 

 

2012 год.    Организиране и участие в Дванадесития Научен Конгрес на БЗС – Бургас 14-17.06.2012. Сертификат

 

2011 год.    Участие в Единадесития Научен Конгрес на БЗС – Бургас 17-19.06.2011. Сертификат

 

2010 год.    Клиничен семинар-  06.03.2010. Сертификат

Адекватна хирургия при полуретинирани и ретинирани мъдреци – принципи, индикации, оперативен план и техника при достъпно и редуцирано ретромоларно пространство. Трудности, грешки, усложнения. Лектор:  Доц. д-р Стоян Иванов

 

2008 год.    Клиничен семинар-  22.11.2008. Сертификат

Провокации в първичната стоматологична практика. Лектор:  Доц. д-р Росица Кабакчиева

 

2008 год.    Участие в Осмия Научен Конгрес на БЗС – Бургас 13-14.08.2008. Сертификат

 

2008 год.    Клиничен семинар-  15.03.2008. Сертификат

Медикаментозна алергия. Псевдоалергични реакции към медикаменти. Лекарствени екзантеми. Синдром на Stevens-Johnson и Lyell. Алергични и псевдоалергични реакции към храни. Анафилактичен шок. Диагноза. Диференциална диагноза. Лечение. Профилактика. Прогноза.  Лектор Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева

 

2008 год.    Клиничен семинар-  16.02.2008. Сертификат

Усложнения при местно обезболяване – причини, клиника, профилактика поведение на стоматолога. Лектор:  Доц. д-р Стоян Иванов

 

2008 год.    Клиничен семинар-  19.01.2008. Сертификат

Функционална характеристика на дъвкателния апарат – концепция за последователно водене на функцията и приложението и в протетичната стоматология. Лектор Доц. д-р Юлия Каменова

 

2007 год.    Клиничен семинар- Бургас 20.10.2007. Сертификат

Нова теоретична и практична концепция за профилактиката на кръвно асоцираните / кръстосани инфекции в денталната практика – структура, обзавеждане и организация на работата в стоматологичния кабинет. Съвременни методи за дезинфекция и стерилизация в денталната практика. 

 Лектори:  Доц. д-р Любен Ангелов, Проф. д-р В. Монев, Ст.н.сътр. А. Михайлова

 

2007 год.    Участие в Седмия Научен Конгрес на БЗС – Бургас 15-16.06.2007. Сертификат

 

2006 год.    Клиничен семинар- Бургас 28.10.2006. Сертификат

Съвременни локални анестетици. Съвременни методи за локална анестезия в стоматологията.  Лектор  Доц. д-р Стоян Иванов

 

2006 год.    Клиничен семинар- Бургас 03.06.2006. Сертификат

Психологични аспекти на детската стоматологична практика.  Лектор  Д-р Е. Илиева

 

2005 год.    Участие в Пети Научен Конгрес на ССБ – Бургас 17-18.06.2005. Сертификат

 

2004 год.    Участие в Четвърти Научен Конгрес на ССБ – Бургас 18-19.06.2004. Сертификат

 

2001 год.    Участие в Първи Научен Конгрес на ССБ – Бургас 21-23.06.2001. Сертификат

– Стоматологията през новото хилядолетие: предизвикателства и перспективи

 

 

2001 год.    Семинар по парадонтология- София 18.03.2001. Сертификат

-    Диференциална диагноза на заболяванията на пародонта. HIV – инфекция и СПИН-орални изяви.

-    Анотирана антимикробна фармакотерапия при заболявания на пародонта и оралната лигавица. 

Лектор  Проф. д-р Тереза Джемилева