За пациенти

Кореново лечение под микроскоп
Лечение на пулпит, гангрена, гранулом, киста, абцес
Ендодонтия "отвъд зоната на здрача"

Изполването на микроскоп открива нови възможности за лечение. Засилване едновременно на осветеносттаи увеличаването до 25 пъти, дава възможност за по-добра визуализация, по-прецизно, и сигурно лечение на кореновите канали. С него могат да бъдат открити и обработени калцирани или блокирани канали. Подобряването на видимостта позволява успешно да бъдат извадени счупени инструменти в кореновиите канали и успешно да бъдат излекувани перфорации, които иначе биха довели до екстракция на зъба. Изполването на хирургичен микроскоп е "висш пилотаж" в ендодонтията.   Прецизността на клиницист работещ без микроскоп е 1-2 мм., а с микроскоп се постига 0.010-0.020 мм. Така лечебните резултати стават предсказуеми и се постига високо ниво на професионална удовлетвореност.
 

Тук ще намерите най-съвременната апаратура за Ендодонтия - биологично лечение

Най-прецизния ендомотор с микропроцесорно управление, създаден до момента. Създаден от японската фирма "Morita" специално за почистване и оформяне на трудни коренови канали. Работи нежно и безболезнено, без риск от счупване на пилите, комбиниран с електронен апекслокатор, с безпогрешно определяне дължината на канала. Перфектна дезинфекция на кореновия канал се осъществява с единствения по рода си, последно поколение ултразвуков апарат Satelec - със светлина, за деликатна обработка, незаменим при изваждане на стари щифтове и счупени в канала инструменти. 

В кабинета се работи с консумативи и инструменти на водещите в ендодонтията фирми: DENTSPLY - MAILLEFER (USA), MORITA (Japan), SibronEndo (USA). Тук ще получите бързо и перфектно запълване, дори на криви и тесни канали, което общопрактикуващ стоматолог без апаратура и умения, не би могъл да постигне.


 

Иновативно!
Нанотехнологиите в денталната медицина:
Запълване на коренови канали с биокерамичен материал, който стимулира оздравяването на гранулома.

Резултати от лечението: