Д-р Марияна Сирачева в изданието за ИНОВАЦИИ на Вестник DENTAL TRIBUNE - октомври 2023г

 
В българското издание на Международния вестник DENTAL TRIBUNE заедно със статиите на наши и чужди утвърдени специалисти, публикува статията на д-р Марияна Сирачева “НЕХИРУРГИЧЕН ПОДХОД при ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ С НАДКРИТИЧЕН РАЗМЕР.” В нея тя описва своята концепция за иновативен нехирургичен подход в ендодонтията, базирайки се на множество сложни клинични случаи, дългосрочно проследени във времето. Търсенията й в дългата клинична практика са ориентирани към биологични и минимално инвазивни техники на лечение, заедно с холистичен подход към пациента, като интегрира и високите технологии в протоколите. Крайната цел е запазване на естествените зъби във функция за дълъг период от време, заедно с естетична дентална медицина за подобряване на усмивката на пациента.
 
Сложните Ендодонтски случаи изискват много знания, търпение и упоритост, както и богат клиничен опит. Д-р Марияна Сирачева споделя:
 
“Моята Концепция за НЕХИРУРГИЧЕН ПОДХОД в ендодонтията включва използването на най-съвременните технологии в денталната медицина, както и комплексен и холистичен подход към пациента. Благодарение на съвременните технологии стана възможно лечението на големи грануломи, които са находки подобни на кисти, с експанзия към максиларния синус и деструкция на пода му, да бъде нехирургично.
 
Прилагайки комплексен подход към пациента при сложните случаи, успяваме да постигнем бърз оздравителен процес и пълно възстановяване на периапикалната зона, както и на пода на синуса.
Няколко са ключовите фактори в концепцията:
  • Първият е използването на СВСТ – компютърната томография, т.нар. 3D снимка. Анализът й ни дава възможност за поставяне на точна диагноза, съставяне на лечебен план, прогноза за оздравителния процес, както и за рисковете, които могат да съпътстват лечението. Познавайки класификацията на периапикалните лезии според анализа на СВСТ – имаме възможността за точна диагноза преди лечението и за проследяване на резултатите от него с периапикален индекс (СВСТ PAI).
  • Вторият ключов фактор в ендодонтското лечение е използването на ОПЕРАТИВЕН МИКРОСКОП, който се превърна в „златен стандарт“ за качествено лечение. Сглобявайки образа на зъба от трите равнини, при анализа на СВСТ, ние можем при работа под микроскопа да се съобразим с всички трудности, които ни очакват при лечението.
  • Третият ключов фактор е Биологично ориентиран иригационен протокол, който НЕ включва използването на Натриев хипохлорит, а за временна медикация се използва единствено Калциев хидроксид.
  • ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНА ЕНДОДОНТИЯ е четвъртият ключов фактор в концепцията. С използването на Диоден лазер успяваме да постигнем 99.9% деконтаминация на радикуларното пространство и периапекса, който при големите лезии е силно инфектиран.
  • Петият ключов фактор в лечението е прилагането на ХОЛИСТИЧЕН и КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД към пациента, като се взима в предвид психологията и общото здраве на пациента. Важна роля в калциево-фосфорната обмяна играе Витамин D и поддържане нивото му в средни граници играе роля за по-бързо възстановяване на деструкцията на костта в периапекса. Холистичният подход към пациента е използването на ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ преди, повреме и след лечението ни дава възможност за превенция на екзацербациите и избягване на антибиотици при големите грануломи, където областта на периапекса е силно инфектирана; бързо затваряне на фистулен ход за 3-4 дни; бърз оздравителен процес и ремоделиране на периапикалната зона - в рамките на 3 до 6 месеца; дори лизиран под на максиларния синус се възстановява и НЕ се налага апикална хирургия!“
 
Описаната в статията на д-р Марияна Сирачева концепция за нехирургичен подход в ендодонтията е базирана на богат и дълъг клиничен опит, като случаите, които лекува са периапикални лезии с големина над 8-10 мм с деструкция на пода на максиларния синус, както и много близо до мандибуларния канал с множество сложности в един клиничен случай като: дентикли, калцификати по хода на каналите, перфорация на пода, сепариран инструмент, много криви канали по-големи от 40 градуса. Всички клинични случаи са проследени във времето и концепцията е доказала своето място при лечението на зъби често определяни като “безнадеждни”.
В статията е представен клиничен случай на хроничен апикален периодонтит на зъб 15 и максиларен синуит от одонтогенен произход с фистулен ход.
 
Даден е анализ на CBCT в трите равнини преди лечението, което определя лезията с размери 7,44 / 3,41 мм, с деструкция на пода на максиларния синус по класификацията на Orstavic CBCT PAI 4D, с хипертрофия на синусната лигавица. От контролното CBCT на 8-мия месец след лечението ясно се вижда, че периапикалната лезия преди лечението с индекс CBCT PAI 4D е преминала в лезия с индекс CBCT PAI-1 т.е основата на максиларния синус е напълно възстановен. Това доказва верността на концепцията за нехиругичен подход с бърз възстановителен процес. Дадено е и CBCT- контролно 3 години след лечението. То показва напълно възстановена костна структура в периапикалната зона, уплътнена; напълно възстановен под на максиларния синус; напълно възстановен кортикалис; спокойна е синусната лигавица. Индексът на Orstavic e CBCT PAI - 0, което означава пълно оздравяване на периапикалната зона и изцяло възстановени костни структури.
 
Клиничният случай в статията е в подкрепа на концепцията на д-р Марияна Сирачева за иновативен нехирургичен подход (без апикална хирургия, без екстракция на зъба) при сложните ендодонтски случаи, чрез използване на най-съвременните технологии, хомеопатична терапия и комплексен подход към пациента.