Сертификати Ендодонтия

Ендодонтия

2016 год.    Симпозиум – София 19.03.2016 Сертификат
Ендодонтска микрохирургия – съвместното използване на 3D компютърната томография и микроскопа за предвидим успех.
3D Ендодонтия: Концепции и техники
Не-хирургично ендодонтско ре-лечение
Dr. Tom Shloss, Prof. Gianluca Gambarini, Dr. Marga Ree
2016 год.    Симпозиум – София 13.02.2016 Сертификат
        Съвременни биологични и технологични концепции в модерната Ендодонтия.
        Д-р Джилберто Дебелиан
2015 год.    Софийска Дентална Среща  - София 01-04 10.2015 Сертификат
2015 год.    Клинична демонстрация  - София 01-04 10.2015 Сертификат
Ключови аспекти на съвременното ендодонтско лечение. Д-р Клаудио Писакане (Италия)
2015 год.    Клинична демонстрация  - София 01-04 10.2015 Сертификат
Style Italiano Endodontics: Опростен подход към ендодонтското и постендодонтското възстановяване. Проф. Симоне Грандини и Проф. Фабио Горни 
2014 год.    Симпозиум – Пловдив 24.10.2014 Сертификат
            Ендодонтско ре-лечение базирано на 3D компютърна томография.
            Нов инструментариум и лечебен протокол. Проф. Д-р  Филип Слейман (САЩ).
2014 год.    Стоматологичен семинар  – София 12.04.2014 Сертификат
            Дианостика и мениджмънт на кореновата резорбция
            Намиране на допълнителни коренови канали. Д-р Марга Рий - Холандия
2013 год.    Софийска Дентална Среща  - София 03-06 10.2013 Сертификат
2013 год.    Идивидуално обучение за работа под микроскоп при Д-р Иван Йовчев
2012 год.    Стоматологичен семинар  - София 01.12.2012. Сертификат
            Биоемулацията – вкусът на бъдещето
2012 год.    Практичен курс  – София 30.11.2012. Сертификат
            Изолиране на устната кухина с “кофердам”.
            Водещ  д-р Ян Бергманс  
2012 год.    Практичен курс  под микроскоп – София 30.11.2012. Сертификат
Получавате това което виждате (Намиране на Коренови канали, изследване на Пулпната камера, анатомични аномалии и др.)
            Водещ  д-р Ян Бергманс  
2012 год.    Стоматологичен семинар  - София 10.03.2012. Сертификат
            Да спасим или извадим зъба? Магиятя на МТА. Как да управляваме денталната си практика?
            Лектор  д-р Ян Бергманс, Белгия
2012 год.    Софийска Дентална Среща  - София 27-30 09.2012 Сертификат
-    Пулпити при временни и постоянни зъби – Проф. Пенева
-    Обтуриране на корено-каналното пространство – избор на оптимални методи и средства в конкретния клиничен случай. – Д-р Силвия Димитрова
-    Релечение при ендодонтски компромотирани зъби – Д-р Иван Йовчев
-    Микроскопска работа при ендодонтското релечение.
Отстраняване на сепариран инструмент.
Клинична демонстрация.  - Д-р Иван Йовчев
-    Импланти и ендодонтско лечение – съвременната гатанка.  Д-р Джулиан Уебър – Англия
-    Баланс между биологичното и научното в корено-каналното лечение. 
Проф. Филип Слейман – САЩ
-    Ендодонтията срещу единичните импланти. Д-р П. Кифнер – Германия
-    Ендодонтия с една пила – G File and One Shape. – Проф. Дж. Мошонов -  Израел
-    Изборът между ендодонтско ре-лечение и екстракция и поставяне на имплант. 
 Д-р Рене Вос - Холандия
2010 год.     Стоматологичен курс  - София 28.11.2010. Сертификат 
            Ендодонтия под микроскоп. 
            Водещ  д-р Ян Бергманс  
2010 год.     Стоматологичен семинар - София 27.11.2010. Сертификат
            Ендодонтия и възстановяване под микроскоп. 
            Водещи д-р Ян Бергманс и д-р Стефан Брое 
2010 год.     Дентален клуб за клинични дискусии – Секция Ендодонтия - София 26.02.2010. Сертификат
Машинно инструментиране на коренови канали.  Практичен курс.  Водещи  д-р Иван Йовчев (Председател на БЪЛГАРСКОТО ЕНДОДОНТСКО ОБЩЕСТВО - БЕО) и д-р Силвия Димитрова
2009 год.     Софийска Дентална Среща – Международен конгрес – София  01 – 04.10.2009. Сертификат
Да подобрим ендодонтското лечение – съвременни клинични техники.  Водещ  Проф.  Джанлука Гамбарини (професор по Ендодонтия – университет La Sapienza, Рим, Италия)
Микроскопски подпомогната Ni-Ti ендодонтия.  Водещ  д-р Джанкарло Понджоне – член на Италианското и Европейско ендодонтско общество, член на Италианската академия по микроскопска дентална медицина.
Реконструкция на ендодонтски лекувани зъби. Водещ  д-р Витце Фоккинга (катедра Протетична стоматология – Наймехен, Холандия)
2009 год.     Клиничен семинар - Бургас 24.01.2009.
Основни принципи в съвременното ендодонтско лечение – триизмерна ендодонтия., лектор д-р Силвия Димитрова 
2008 год.     Симпозиум – Пловдив, 13-14.11.2008. Сертификат 
Релечение на коренови канали. Новости в денталния инструментариум. Европейски стандарти при стерилизация. Лектор д-р Филип Слейман (САЩ), 
2007 год.      Практичен курс София - 24.11.2007. Сертификат 
            Протокол на съвременното ендодонтско лечение., 
            Водещ  д-р Анатоли Атанасов (заместник председател на БЕО)
2007 год.     Ендодонтска среща – София - 08.12.2007 г. Сертификат 
Планиране на ендодонтско лечение, разрешаване на проблеми. Границата между ендодонтия и имплантология. Лектор Проф. д-р Роналд  Де Муур, (Холандия). 
2007 год.     Клиничен семинар - Бургас 19.05.2007.
            Безнадеждни случаи в ендодонтията., лектор Доц. д-р Стоян Владимиров  
2006 год.    Клиничен семинар- Пловдив 19.10.2006.
Лечение на заболяванията на зъбната пулпа на постоянни детски зъби. Биологични методи и ендодонтско лечение -  лектор Доц. д-р Милена Пенева.
Съвременни техники за препариране и обтуриране на коренови канали - лектор Доц. д-р Снежана Цанова. 
2006 год.    Практичен курс – София 03.06.2006. Сертификат
            Виртуозността в ръцете ви – принципи на работа с ръчен “Protaper”.   д-р А.Колчева.
2006 год.     Симпозиум -  София 20.10.2006. Сертификат
            Нови техники за подобряване на Ni-Ti машинно инструментиране и обтурация.
            Ендодонтско лечение, релечение и импланти.
Лектори:  Проф.  Джанлука Гамбарини (професор по Ендодонтия – университет La Sapienza, Рим, Италия)
                   Проф. Мошонов (Израел)
                   Д-р Иван Йовчев (Председател на  БЕО)
 2006 год.     Клиничен семинар 
        Образна диагностика на заболяванията на зъбите и периодонта. Възпалителни заболявания.  Лектор Проф. Доан Зия (Израел)
2005 год.     Симпозиум – Пловдив, 20-21.10.2005 Сертификат
        Ръчно инструментиране на криви коренови канали.  Д-р Ян Бергманс (Президент на Белгийското Ендодонтско общество).
            Нови тенденции в лечението на кореновите канали.  Д-р  Филип Слейман (САЩ).
2005 год.     Клиничен семинар - Бургас 08.10.2005.
             Ендодонтско лечение при зъби с незавършено кореново развитие., лектор Доц. д-р Куклева