Сертификати по лазер терапия

Курсове по Лазертерапия: 
2011 год.    Теоритико – практичен курс. Бургас 26.11.2011.  - Сертификат
Обучение за работа и техника на безопасносг  с високоенергиен диоден лазер “SIX Laser Lancet – IV клас” Вид на излъчвателя: - полупроводников лазерен диод – 980 nm.
 Лектор Д-р Веселина Бозалиева

2007 год.    Клиничен семинар- Бургас 03.03.2007. Сертификат
Същност на медицина, основана на доказателствен материал. Парадигми и нов подход на клинично мислене. Диагностичен процес. Лектор Доц. д-р Юлия Каменова

2006 год.    Втори Национален Конгрес по Лазерна стоматология. Боровец  03-04.11.2006. Сертификат
Лазерите в стоматологията – приложение в ежедневната стоматологична практика – комбинирани методи на лечение. Лектори:  Проф. д-р Юлия Каменова, Проф. д-р Андреас Мориц (Президент на Европейската Академия по Лазерна Стоматология – ESOLA)

2006 год.    Теоритико – практичен курс. София 18.03.2006. II ниво - Сертификат
LLLT - Диодни Лазери, невидима дължина на вълната в инфрачервената област на светлинния спектър. Лектор Доц. д-р Юлия Каменова
Професинално ниво за работа с LLLT - Диодни Лазери - Сертификат
LLLT - Диодни Лазери в двете дължини на вълната - видимия червен и невидимия  инфрачервен светлинен спектър.

2006 год.    Теоритико – практичен курс. София 28.01.2006. I ниво - Сертификат
LLLT - Нискоенергийна Диодна Лазерна система във видимия червен електромагнитен спектър. Лектор Доц. д-р Юлия Каменова

2006 год.    Теоритико – практичен курс. София 14.01.2006. Сертификат
Нискоенергийна лазерна терапия – I ниво. Лектор Доц. д-р Юлия Каменова (Президент на Българската Академия по Лазерна Дентална Медицина (БАЛДМ)).